Soms is het niet helemaal duidelijk, wat de ernst van bepaalde financiële zorgen zijn. Of er is een Budgetcoachingstraject voorgesteld aan een werknemer, maar deze reageert hier terughoudend op. Hiervoor bied ik een kosteloze telefonische screening.

  • Aanmelden hiervoor kan telefonisch, zodat we kort kunnen bespreken wat de aanleiding is voor de zorgen die je als werkgever over je werknemer hebt.
  • Met goedvinden van de werknemer neem ik telefonisch contact met hem of haar op en dan kan ik met een aantal vragen al een inschatting maken van de ernst en de urgentie van de financiële zorgen. Daarnaast kan ik toelichten wat een werknemer kan verwachten van een Budgetcoachingstraject.
  • Hiernaar volgt een telefonische terugkoppeling aan de werkgever. Uiteraard wordt er niet gesproken over inhoudelijke zaken, maar wordt er advies gegeven over de te nemen stappen.

 

Vraag een kosteloze en vrijblijvende Telefonische Screening aan op (06)44212290.