Werknemers met geldproblemen kunnen een organisatie veel zorgen geven. Het is daarom goed te weten welke werknemers een verhoogde kans op geldproblemen hebben.

De Risico Analyse brengt onder andere de volgende zaken voor een team in kaart:

  • welke werknemers hebben hoogstwaarschijnlijk geldproblemen?
  • welke werknemers hebben een verhoogd risico op geldproblemen?
  • wat is het effect van deze geldproblemen op de werkzaamheden en/of de re-integratie?

Ik breng advies uit voor het benaderen van deze problematiek, toegespitst op de betreffende afdeling.
Voor meer informatie, bel (06)44212290.