De nieuwsbrief is een mooie gelegenheid om bij te blijven op het gebied van werknemers met financiële problemen. In de nieuwsbrief schrijf ik onder andere tips en suggesties, ga in op zaken uit de actualiteit of geef nadere toelichting op zaken als loonbeslag, voorschotten en personeelsleningen, enzovoorts. Indien van toepassing schakel ik hiervoor ook andere experts in. Daarnaast is (geanonimiseerde) casuïstiekbespreking een regelmatig terugkerend item.

Inmiddels ontvangen al meer dan 175 andere professionals de maandelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan door een e-mail te sturen naar hilde@vehofbudgetcoaching.nl met vermelding van je voor- en achternaam en e-mailadres.