Budgetcoaching helpt een werknemer of re-integratiekandidaat naar een stabiele financiële situatie. Het doel van Budgetcoaching voor werknemers is dat een werknemer zich weer volledig kan richten op werk en/of re-integratie.

Signalen die kunnen wijzen op geldzorgen zijn:

 • Productiviteitsverlies
 • Concentratieproblemen
 • Financiële vragen rondom re-integratiekandidaat
 • Ziekteverzuim
 • Loonbeslag
 • Veranderingen in gedrag
 • Life events als echtscheiding en mantelzorg
 • Inkomensdaling bijvoorbeeld bij langdurig verzuim

Wees hierbij vooral alert wanneer er twee of meer signalen zijn.

Wat levert Budgetcoaching voor werknemers op?

Een werknemer die:

 • Op het werk of tijdens re-integratie niet afgeleid is door privé-zaken
 • Productief en pro-actief is
 • De betrokkenheid van de werkgever waardeert
 • Minder kost door minder verzuim, snellere re-integratie en hogere productiviteit.

 

Werkwijze Budgetcoaching

1. Na verstrekken van de opdracht door arbodienst of werkgever vindt er een huisbezoek plaats. De werkgever ontvangt een werkgeversadvies.
2. Bij akkoord, start direct de Budgetcoaching voor de werknemer voor ongeveer 3-6 maanden. Dit traject bestaat uit een combinatie van huisbezoeken, telefonisch contact en e-coaching. Er wordt gewerkt aan het creëren van overzicht, waardoor er meer inzicht komt, er keuzes gemaakt kunnen worden en de werknemer tot actie kan overgaan.
3. Indien nodig wordt de werknemer verwezen naar andere instanties. Wanneer dit noodzakelijk is, vindt er een warme overdracht plaats.
4. De werkgever ontvangt rapportages over de voortgang die gebruikt kunnen worden voor het personeelsdossier en/of het Poortwachterdossier. (zonder privacygevoelige informatie)
5. Een half jaar na afloop van het traject wordt er nog een nazorggesprek in de vorm van een huisbezoek gepland. In de tussenliggende periode kan de werknemer bij vragen of problemen nog terecht bij Vehof Budgetcoaching.

Anouk Boers, Medewerker P&O bij Vivera BV in Holten zegt over de Budgetcoaching voor haar werknemers:
“Wij zien direct resultaat bij het inzetten van Budgetcoaching. Op de langere termijn zien wij tevens een verzuimdaling.”

Lees ook de andere referenties van werkgevers en werknemers over Budgetcoaching.

De kosten voor een budgetcoachingstraject worden gedragen door de werkgever en/of verzuimverzekeraar.